Honda Việt Nam giới thiệu hai mẫu xe huyền thoại: Monkey và Super Cub C125