Định xu hướng. Đón thời trang - Honda Sh mode mới, lần đầu ra mắt tại Việt Nam - 31/05/2013