Honda Việt Nam giới thiệu SH 125i/150i – Mẫu xe toàn cầu hoàn toàn mới năm 2017