Honda Việt Nam thêm lựa chọn màu mới cho mẫu xe VISION 2017