Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt mẫu xe LEAD