Phiên bản mới Honda Wave 110 RSX: Nâng tầm phong cách 2016