CT Road Show và giới thiệu Airblade phiên bản mới 2015 tại HNT